Vabljeni na kolesarska doživetja po Savinjski in Koroški regiji

 

 

PRENOČIŠČA MRAZ*** Velenje

Pri nas poskrbimo, da začnete dan naspani in z odličnim zajtrkom predenj se podate na kolesarsko potepanje.

Nudimo vam najem klasičnih ali e-koles za lažje premagovanje strmin in daljših razdalij. Ne boste verjeli koliko lokacij lahko z e-kolesi obiščete v enem dnevu.

Za pot vas bomo opremili in vam svetovali ustrezno turo glede na želje in pripravljenost.

Nudimo tudi gorsko in cestno kolesarske izlete z možnostjo prevoza oseb in koles.

Organiziramo kolesarske dogodke za manjše skupine.

 

 

Dobrodošli v Šaleški dolini

Dobrodošli v Šaleški dolini

Cestno kolesarske ture

GRAVEL ride

MTB

1. Splošni pogoji najema

Kolo lahko najame oseba starejša od 18 let in z veljavnim kolesarskim dovoljenjem. Najemnik, ki je naveden v pogodbi odgovarja za posledice morebitnih kršitev pogodbe. S kolesom upravlja najemnik, ki je naveden v pogodbi. Kolesa ne sme dati v podnajem ali v uporabo drugi osebi. Najemnik se zaveže, da bo ravnal s kolesom kot dober gospodar. Morebitne kakršnekoli kazni gredo v breme najemnika. Podaljšanje najema ni možno brez predhodnega dovoljenja lastnika kolesa. Najem prične veljati s podpisom najemne pogodbe obeh pogodbenikov, plačila celotnega zneska predvidenega najema in plačila varščine.

2. Plačila in doplačila

Ob prevzemu kolesa mora biti plačan celoten predvideni najem po veljavnem ceniku. Plačilo se izvrši v gotovini na recepciji hotela.

3. Prevzem in vračilo kolesa

Prevzem kolesa: od 8:00 dalje - Vračilo kolesa do 18:00 oziroma po dogovoru V kolikor se kolo vrne po dogovorjeni uri, se najemniku zaračuna strošek v višini celotnega najema 35 EUR. Ob vrnitvi opravita obe stranki zapisniški pregled kolesa in ugotovita skladnost stanja kolesa z zapisnikom ob prevzemu. V primeru nesoglasja se zapisniško ugotovi predmet spora in se lahko sproži spor na pristojnem sodišču v Velenju.

4. Odgovornost najemnika

Najemnik mora ob vsakokratni zapustitvi kolesa, kolo zakleniti. Najemnik odgovarja neomejeno: • za poškodbe na kolesu, ki niso nastale ob nesreči, • za poškodbe in kazni, ki so posledica nespoštovanja predpisov, zakonov, pravil…Zanje najemnik odgovarja materialno in kazensko tudi po zaključku najema, ne glede na to kdaj prispe obvestilo o nastalem prekršku oz. prekrških in kazni oz. kaznih zanj. Vsi posegi v kolo brez predhodnega dogovora z najemodajalcem so prepovedani in zato se stroški popravil ne priznavajo. V primeru okvare kolesa ali opreme na kolesu zaradi dotrajanosti ali tehnične napake gredo stroški popravila na račun najemodajalca, izvedba popravila in plačila pa je po dogovoru z najemnikom. V primeru okvare kolesa najemnik nemudoma obvesti najemodajalca (tel: 00386 68 628 355), da skupaj odločita o nadaljnjih aktivnostih. Če okvara ni nastala po krivdi najemnika in jo je najemnik po dogovoru z najemodajalcem odpravil na ustreznem servisu, le-ta ob vračilu kolesa predloži originalen račun, ki se mora glasiti na lastnika kolesa. Samo in izključno v tem primeru najemodajalec povrne najemniku nastale stroške.

5. Varščina

Ob prevzemu kolesa je potrebno položiti varščino 100 €, ki se porabi za kritje stroškov okvar oz za poškodbe kolesa. Če varščina iz različnih razlogov ni položena, se v primeru nesreče plača ob vrnitvi kolesa. Za poškodovano vozilo in opremo pa se upošteva cenik originalnih rezervnih delov in storitev pooblaščenih servisov.